pomieszczenie z rurami

Wykonane projekty

Przedstawiamy wykaz dokumentacji projektowej opracowanych w ciągu ostatnich 20 lat [od 1992 roku] o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącym przedmiotem zamówienia, potwierdzonych referencjami do każdej z wymienionych prac.

Kadra projektancka składa się w z doświadczonych i z wieloletnim stażem pracowników biur projektowych, co gwarantuje wysoki i fachowy poziom opracowań projektowych.
Projektanci posiadają uprawnienia projektowe o profilu zgodnym z niniejszą ofertą.