system rur

Oferta

Informacje o możliwościach wykonania n/w usług projektowych:

  • uzbrojenie terenu (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne),
  • ujęcia i stacje uzdatniania wody,
  • pompownie i hydrofornie,
  • zbiorniki wodociągowe,
  • programy rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • kompleksowe projektowanie obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego
  • badania podłoża gruntowego,
  • wtórniki geodezyjne,
  • drogi,
  • zieleń